среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Stawianie ogrodzenia Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Plotki PVC na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiednimi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów niedaleko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z PCV na plot i furtę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji i planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plotki z Winylu na plot i bramę ogrodzeniowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy zamierzane sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej drogi. W sytuacji gdy projektowane plot plastykowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий